عضویت در خبرنامه

آموزش گیتار

آموزش ریتم ۴/۴

آموزش ریتم گیتار ریتم در گیتارریتم از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده موسیقی می باشد .در این مقاله به بررسی و آموزش ریتم گیتار ( ریتم ۴/۴ یا رومبا) با هم می پردازیم. قبل از هر…

۹۶ آکورد رایج در گیتار

آکورد ها آجرهای اصلی ساخت آهنگ ند . میتوانید یک آکورد ( که تشکیل شده از صدای همزمان سه  یا تعدای بیشتری نت  است )  را به شیوه های متفاوت و متعدد  روی گیتار پیاده کنید .

 وضعیت ناخن ها در نواختن گیتار

ناخن های انگشتان شما در نواختن گیتار  بسیار مهم اند .و از آنجا که  ضربه ناخت سیم ها را به ارتعاش در  می آورد  بنا بر این  برای ایجاد  یک صدای شفاف  و رسا ، هر یک باید به قدر  کافی بلند …

تکنیک اپوگادو

آپوگادو چیست؟تکنیک های زیادی  برای استفاده زیباتر قطعات در گیتار  در سبک های مختلف وجود دارد. برای قطع ناگهانی صدای یک آکورد ، یا  یک ریتم  گیتاریست های…