عضویت در خبرنامه

آموزش گیتار

چوب در گیتار

مراقبت از گیتار چوب در گیتاربخش اعظم گیتار از چوب تشکیل شده است  و چوب ، ماساژ خوب را دوست دارد .(کی دوست نداره؟) ، پیش خودتانفکر میکنید ماساژ آن هم برای چوب ؟! برای…

آموزش ریتم ۴/۴

آموزش ریتم گیتار ریتم در گیتارریتم از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده موسیقی می باشد .در این مقاله به بررسی و آموزش ریتم گیتار ( ریتم ۴/۴ یا رومبا) با هم می پردازیم. قبل از هر…

۹۶ آکورد رایج در گیتار

آکورد ها آجرهای اصلی ساخت آهنگ ند . میتوانید یک آکورد ( که تشکیل شده از صدای همزمان سه  یا تعدای بیشتری نت  است )  را به شیوه های متفاوت و متعدد  روی گیتار پیاده کنید .

 وضعیت ناخن ها در نواختن گیتار

ناخن های انگشتان شما در نواختن گیتار  بسیار مهم اند .و از آنجا که  ضربه ناخت سیم ها را به ارتعاش در  می آورد  بنا بر این  برای ایجاد  یک صدای شفاف  و رسا ، هر یک باید به قدر  کافی بلند …