آموزش گیتار پاپ جلسه سوم

آموزش گیتار پاپ جلسه سوم

آموزش گیتار پاپ جلسه سوم

 

در این جلسه از آموزش  اسامی سیم ها  به صورت دست باز اشاره میکنیم   و هم چنین جایگاه اونها بر روی

خطوط حامل

سیم اول :  می

سیم دوم : سی

سیم سوم : سل

سیم چهارم : ر

سیم پنجم : لا

سیم ششم:می

 

آموزش گیتار پاپ

اسامی انگشتان دست  راست و چپ :

 

دست راست

انگشت  شصت : P

انگشت اشاره:  I

انگشت وسط :M

انگشت  انگشتری :A

انگشت کوچگ: X / E

اسامی انگشتان دست چپ و راست

 

انواع ضربات انگشتان  بر روی سیم  :

 

ضربه آپویاندو( ضربه به صورت تکیه بر سیم)

ضربه تیراندو ( ضربه به صورت آزاد )

 

ضربه زدن به سیم های گیتار

 

 

 

 جلسه دوم 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.