آکورد هتل کالیفرنیا

آکورد گیتار

Hotel California

 

آکورد هتل کالیفرنیا

گروه the Eagels  گروه کانتری- راک  کالیفرنیای جنوبی با دسته ای از آهنگ های موجود در صدر جدول است که آثار گیتار خوش نوای گروه را نشان میدهد. سپس  جو والش ، راکر عصبی و کهنه کار  پیشین گروه جیمز گنگ ، برای استحکام بخشیدن به لحن گروه  به آنها پیوست ، نخستین اثر بخش شده پس از پیوستن والش به گروه ، آلبوم پر سرو صدای Hotel California بود و از نظر  شش نوازنده گروه ، اهنگ تکی با همین عنوان مهمترین دستاورد  گروه بود .

این روایت کابوس وار اتاق های یک طرفه ی مسافر خانه ( ” هر وقت بخواهید می توانید اتاق ها را تحویل دهید ، ولی هرگز قادر به ترک  آنجا نخواهید بود “) که در توالی آکوردی اسپانیایی تنظیم شده بود ، اثر خیالی ساخته شده از قطعات گیتار بود که رویکردی تقریبا ارکسترال را به بخش های گوناگون اثر نشان می داد .

در شروع ، آهنگ  با قطعه ای آکوستیک  ۱۲ سیمی آرپژ و باره بندی شده ، یک بار  در توالی  آکوردی نواخته می شود و سپس گیتار آکوستیک که نت های تکی طولانی تر و پایدارتری را می نوازد ، به آن می پیوندد. قطعه ی گیتار ۱۲ سیمی  در طول ورس ادامه می یابد . قطعه ی الکتریک با صدای خراشیده ، جایگزین صدای گیتار ۶ سیم و قطعه الکتریک دیگری نیز در حال نواختن آرپژ به صورت استاکاتو به آنها اضافه می شود. درنیمه راه قطعه اول  دو گیتار دیگر نیز اضافه می شوند  و به نواختن اصوات  دیستورت پایدار می پردازند. در همین حال نیز به خودی خود شش گیتار در آهنگ مشغول  نواختن اند و ما حتی  قسمت اول را هنوز رد نکرده ایم . تمام بخش ها به شکل هنری و بسیار زیبا تنظیم شده  اند ، بنا بر این بافت آهنگ به هیچ وجه ناهنجار نیست .

 

آکورد هتل کالیفرنیا

در کورس اول گیتارهای برای نواختن  قطعه ی لید هارمونیک میان جملات خواننده ، از نقش های ثابت خود خارج  می شوند . این قطعات  پر کننده  تا کوروس بعد نیز  امتداد می یابد و با گذر زمان توسعه می یابد و فراگیر تر می شود. پس از قسمت سوم ، بخش  تک نوازی زیبای گیتارهنری که تا محو شدن آهنگ ادامه می یابد شروع می شود. هشت میزان  نخست را دون فلدر نواخته است و هشت میزان دوم را جو والش . سپس آنها پیش از رسیدن به بخش آرپژ  نزولی هارمونیک ، به بده بستان  دو میزان  برای  هر نفر  می پردازند. با این که سبک  آنها متفاوت است اما فلدر  بیشتر  به سمت کانتری نزدیک می شود وجو والش  به هارد راک گرایش دارد .  هر کدام از تک نوازی ها در جای خود یک اثر کلاسیک است . البته  آنها  در زمینه رویکرد و حس آنقدر با یکدیگر هماهنگ اند که  گویی کل ۱۶  میزان را یک نوازنده نواخته است . قطعا هر دو تک نواز به یکدیگر گوش میکردند  و به نوازندگی دیگری واکنش نشان می دادند.

آکورد  آهنگ هتل کالفرنیا

#Bm                                 F

On a dark desert highway, cool wind in my hair
درآزاد راهی تاریک و سوت و کور ، خنکای باد لابلای موهایم

A                                    E
Warm smell of colitas, rising up through the air
هوا آکنده از بوی تند کالیتاس (نوعی مخدر گیاهی)

G                                         D
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در فاصله ای دور پیش رو ،نور لرزان چراغی را دیدم

Em
My head grew heavy and my sight grew dim
سرم سنگین شد و چشمانم سیاهی رفت

F#
I had to stop for the night
ناگزیر بودم که شب را توقف کنم

#Bm                                               F
There she stood in the doorway. I heard the mission bell
آنجا دختری در میانه در ایستاده بود. صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم

A                                               E
And I was thinking to myself. this could be heaven or this could be hell
با خود در این فکر بودم. که این می تواند بهشت باشد یا جهنم باشد

G                                            D
Then she lit up a candle and she showed me the way
سپس شمعی روشن کرد و راه را بمن نشان داد

#Em                                                         F
There were voices down the corridor. I thought I heard them say…
پائین راهرو صداهائی بود. فکر می کنم که شنیدم می گفتند:

G                            D
Welcome to the hotel California
به هتل کالیفـــــــــــــــرنیا خوش آمدی

Em                       Bm
Such a lovely place. Such a lovely face
چه جای دل انگیزی. چه صورت دوست داشتنی ای

G                                    D
Plenty of room at the hotel California
اتاقهای زیادی در هتل کالیفرنیا هست

#Em                          F
Any time of year, you can find it here
تمام طول سال خواهید یافت

#Bm                                            F
Her mind is tiffany-twisted, she got the mercedes bends
ذهن او بسان توری نازک پیچیده شده ای است، او صاحب این مرسدس است

A                                                   E
She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
پسرهای خیلی زیبائی را از آن خود کرده که دوست خطابشان می کند

G                                              D
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
وه ، که چگونه در حیاط پایکوبی میکنند ، تابستان گرم و دلچسب

#Em                                       F
Some dance to remember, some dance to forget
بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند، بعضی می رقصند که فـــــــراموش کنند

#Bm                                       F
So I called up the captain ’please bring me my wine’
سپس پیشخدمت را صدا زدم لطفا” شراب مرا بیاورید

A                                          E
He said, ’we haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine’
او گفت که از ۱۹۶۹ آن مشروب را اینجا نداشته ایم

G                                   D
And still those voices are calling from far away
و همچنان آن صدا ها از دور دست فریاد می زنند

#Em                                                    F
Wake you up in the middle of the night. Just to hear them say…
در نیمه های شب بیدارت می کنند. تا بشنوی که می گویند

G                        D
Welcome to the hotel California
به هتل کالیفرنیـــــــــــــــا خوش آمدی

Em                        Bm7
Such a lovely place. Such a lovely face
چه جای دل انگیزی چه صورت دوست داشتنی ای

G                               D
They livin’ it up at the hotel California
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار را می گذرانند

#Em                          F
What a nice surprise, bring your alibis
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت

Bm                                 #F
Mirrors on the ceiling, The pink champagne on ice
آینه های روی سقف شامپاین عالی در (ظرف) یخ

A                                                            E
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

G                                          D
And in the master’s chambers, They gathered for the feast
در اتاق رئیس هتل برای جشن دور هم جمع شدند

#Em                                             F
The stab it with their steely knives, But they just can’t kill the beast
با چاقوهای فلزی خود ضربه می زدند، اما قادر به کشتن آن شریر نبودند

#Bm                             F
Last thing I remember, I was Running for the door
آخرین چیزی که به یاد می آورم، در حال دویدن به سوی در بودم

A                                          E
I had to find the passage back To the place I was before
می بایست راه برگشت به جائی که قبلا” بودم را پیدا می کردم

G                                     D
’relax,’ said the night man, We are programmed to receive
مسئول شب گفت : آرام باش! ما برای پذیرایی شدن اینجا هستیم

#E                                                  F

You can check out any time you like, But you can never leave!
شما می توانید هر زمان که مایلید قصد رفتن کنید اما هرگــــــــــــز نمی توانید اینجا را ترک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.