سه آکورد سر دسته برای گیتار

سه آکورد سر دسته برای گیتار :

آموزش گیتار پاپ

سه  آکورد سر دسته برای گیتار :

 

در این بخش از آموزش گیتار به بررسی سه آکورد  سردسته و بیسیک در زمینه گیتار می پردازیم .

آکورد شناسی و  پرداختن به  نحوه درست گرفتن  آکوردها از مهم ترین مباحثی می باشد که در بحث آموزش گیتار بر  روی

آن توجه ویژه ای  باید نمود .

در جلسات گذشته به بررسی  ریتم و نحوه گرفتن گیتار  و هم چنین دو آکورد سردسته گیتار  پرداخته ایم.

می ماژور  E

انگشت اول  بر روی نت سل دیز انگشت دوم بر روی نت  سی  انگشت سوم نت می  می باشد .

 

آکورد می ماژور

ر مینور Dm

انگشت اول  نت فا انگشت دوم نت لا انگشت سوم نت ر  می باشد .

 

آکورد ر مینور

دو ماژور C

انگشت  اول نت  دو  انگتشت دوم نت  می انگشت سوم  نت دو  می باشد .

 

آکورد دو ماژور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.