مرور رده

آموزش تصویری ریتم گیتار

آموزش ریتم ۴/۴

آموزش ریتم گیتار ریتم در گیتارریتم از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده موسیقی می باشد .در این مقاله به بررسی و آموزش ریتم گیتار ( ریتم 4/4 یا رومبا) با هم می پردازیم. قبل از هر چیزاشاره به این نکته که ریتم ها در  گیتار به سرعت و…

آموزش ریتم ۲/۴ گیتار

گیتار آموزش ریتم  2/4  :در این بخش از آموزش گیتار پاپ به بررسی  و آموزش  ریتم 2/4 می پردازیم .این ریتم از  4 ضرب تشکیل شده است که سومین ضرب شامل خفه کردن  ( آپوگادو ) می شود .کلیه ضربات  با انگشت I  نواخته می…

آموزش ریتم گیتار (۳/۴ و ۶/۸)

 ریتم ها در گیتار  پیچیدگی ها و خصوصیات جداگانه خود را دارند. اینکه  بگوییم ریتم  با گیتار پاپ جدا از یکدیگر می باشند یک چیز غیر ممکن می باشد