مرور رده

فلامنکو

کاپو یا باره بند در گیتار

سخیا باره بند یا کاپو  وسیله ای است که برای بالا بردن کوک سیم ها  در عرض آنان نصب میگردد . عملکرد باره بند  همانند تیغه دسته متحرکی است که اگر درست در پشت  یکی از فرت ها نصب شود

خوان مارتین و گیتار فلامنکو

خوان مارتین یکی از نوازندگان چیره دست  و نامدار گیتار فلامنکو می باشد . که توسط  مجله معتبر امریکایی  guitar playar   بعنوان یکی از سه نوازنده برتر گیتار دنیا بر گزیده شده است .