آموزش ریتم ۴/۴

آموزش ریتم گیتار ریتم در گیتارریتم از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده موسیقی می باشد .در این مقاله به بررسی و آموزش ریتم گیتار ( ریتم 4/4 یا رومبا) با هم می پردازیم. قبل از هر چیزاشاره به این نکته که ریتم ها در  گیتار به سرعت و…

سه آکورد سر دسته برای گیتار

آموزش گیتار پاپ سه  آکورد سر دسته برای گیتار :در این بخش از آموزش گیتار به بررسی سه آکورد  سردسته و بیسیک در زمینه گیتار می پردازیم .آکورد شناسی و  پرداختن به  نحوه درست گرفتن  آکوردها از مهم ترین مباحثی می باشد که در بحث آموزش…

آموزش ریتم ۲/۴ گیتار

گیتار آموزش ریتم  2/4  :در این بخش از آموزش گیتار پاپ به بررسی  و آموزش  ریتم 2/4 می پردازیم .این ریتم از  4 ضرب تشکیل شده است که سومین ضرب شامل خفه کردن  ( آپوگادو ) می شود .کلیه ضربات  با انگشت I  نواخته می…